* در این صفحه آزمون های فعال لیست شده اند

* برای اینکه بتوانید در آزمون ها شرکت کنید ابتدا لازم است ثبت نام کنید. (یکبار ثبت نام برای شرکت در تمام آزمون ها کافیست)

* برای شرکت در آزمون روی دکمه ورود به آزمون کلیک کنید.



لیست آزمون های فعال
نام آزمون تعداد سوالات زمان نمره منفی توضیحات ورود به آزمون
اسناد و مدارک (بهزیستی) 20 18 دقیقه ندارد

اسناد و مدارک (بهزیستی)


0.0029